CO2 Emissie-inventaris

Scope 1 emissies (directe emissies)

De scope 1 emissies zijn alle directe emissies van de kranen van het bedrijf.

Bron

Totale CO2 emissie in Kg

 

Kranen

 

 

2022

198.732

 

2023 1e helft

87.468

 

 

Daarnaast dient in scope 1 te vallen het gasverbruik voor de kantoren en opstallen. In 2022 had het bedrijf geen kantoor, noch opstallen.

 

Bron

Totale CO2 emissie in Kg

 

Gasverbruik kantoren en opstallen

 

 

2022

0

 

2023 1e helft

0

 

  

Scope 2 emissies (indirecte emissies)

Er zijn door het bedrijf geen indirecte emissies geïdentificeerd, anders dan de emissies die ontstonden bij de productie en aanvoer van de verbruikte brandstoffen. Om deze reden is bij het vaststellen van de scope 1 emissies gebruik gemaakt van W-T-W (well to wheel) factor.

Scope 3 emissies (overige emissies)

Scope 3 emissies die zijn geïdentificeerd zijn gerelateerd aan het brandstof verbruik van de personenauto’s gebruikt om de machinisten naar de kranen te vervoeren.

 

Bron

Totale CO2 emissie in Kg

 

Business travel; Personenauto’s

 

 

2022

23.686

 

2023 1e helft

10.641