Onze Diensten

 

Wij ontzorgen de opdrachtgever

 Rioolwerk

Het aanleggen van de ondergrondse infra is een onderdeel van het grondwerk. Wij hebben op dit gebied ruime ervaring, reconstructies van bestaande rioolstelsels en bouwrijp maken, is voor ons geen probleem. Indien tijdens uitvoering van dergelijke werken bronbemaling noodzakelijk is daarvoor de benodigde apparatuur en kennis beschikbaar.

Wij beschikken over vier eigen rioolploegen, allen met rioolcontainer met alle benodigde apparatuur om rioolwerk te kunnen maken.

Grondwerk

Bouwrijp maken van terreinen, droge en natte ontgravingen, wegenbouw, etc.

Bij ons kunt u terecht voor al uw vragen of problemen op dit gebied.Onze ervaring cq. vakbekwaamheid staat u ter beschikking bij het zoeken van oplossingen.

 

Sloopwerk

Wij kunnen allerlei sloopwerken voor u uitvoeren. Onze machines zijn voorzien van de benodigde hulpstukken zoals een sorteergrijper, sloophamer, etc.

Het saneren van een verontreinigde bodemlocatie behoort ook tot de mogelijkheden. Omdat we zelf over dit soort machines en hulpstukken beschikken kunnen wij sloopwerken efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten uitvoeren.